2019 OCAK CİLT 11 SAYI 1

İAÜD

OCAK 2019

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 11  –  Sayı 1

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2019.1/41

 

İÇİNDEKİLER

 

İAÜD (PDF

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

 

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ KURUM İMAJINA ETKİSİ: BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Kadir AYDIN

PDF

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ İTALYAN PROPAGANDA AFİŞLERİNDE ALMANLARA YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ

Caner ÇAKI

PDF

 

CANLI VARLIKLARIN TMS-41 KAPSAMINDA TEK DÜZEN HESAP PLANINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Abdulhalim ÖZTÜRK

Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA

PDF

İŞ-YAŞAM ÇATIŞMASININ ÇALIŞANIN DAVRANIŞSAL SONUÇLARINA ETKİSİ VE İŞ STRESİNİN ARACILIK ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ERGÜN

PDF

 

TURİZM PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYA UYGULAMASININ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Heydar YUSIFLI

Gülmira KERİM

PDF

 

 

İAÜD OCAK 2019 CİLT 11 SAYI 1 DOI LİSTESİ