2019 EKİM CİLT 11 SAYI 4

İAÜD

EKİM 2019

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 11  –  Sayı 4

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2019.4/44

 

İÇİNDEKİLER

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

 

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN GÜNDEM BELİRLEME VE KAMUOYU OLUŞTURMA İŞLEVİ

AGENDA SETTING AND PUBLIC OPINION CREATION FUNCTION OF THE CULTURAL INDUSTRY

Ayten ÖVÜR

PDF

 

A STUDY ON THE RELATION BETWEEN CONSOLIDATION COEFFICIENT AND PLASTICITY INDEX OF FINE-GRADED SOILS

İNCE-DANELİ ZEMİNLERİN KONSOLİDASYON KATSAYISI İLE PLASTİSİTE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Kaveh DEHGHANIAN

Emrah ÇALTILI

PDF

 

HASILATIN TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI, BOBİ FRS BÖLÜM 5 VE VERGİ KANUNLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

A COMPARATIVE REVENUE ANALYSIS ACCORDING TO THE REVENUE STANDARDS OF IFRS 15 CUSTOMER CONTRACTS, BOBI FRS 5 AND TAX LAWS

Yıldırım Ercan ÇALIŞ

Burcu HIŞMAN

PDF

 

YÜKSEKÖĞRETİMDE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ; ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IN HIGHER EDUCATION: A REASEARCH ON THEACHERS VIEWS

Hicran Özlem ILGIN

PDF

 

TEKNOLOJİ VE SİBER GÜVENLİK: DİJİTAL TOPLUMUN GELECEĞİ

TECHNOLOGY AND CYBER SECURITY THE FUTURE OF DIGITAL SOCIETY

İrfan ATASOY

Okan ORMANLI

PDF

 

 

İAÜD EKİM 2019 CİLT 11 SAYI 4 DOI LİSTESİ

(EKIM_2019_DOI)