2018 TEMMUZ CİLT 10 SAYI 3

İAÜD

TEMMUZ 2018

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 10  –  Sayı 3

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2018.3/39

 

İÇİNDEKİLER

 

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

 

BİLİŞİM SUÇLARI, İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA

CYBER CRIMES, COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA

Atalay BAHAR

PDF

 

ARAÇ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN VE VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

RESEARCH OF THE WORKING PRINCIPLES AND EFFICIENCY OF VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEMS

Bahadır SAPCI

Hasan Alpay HEPERKAN

PDF

 

ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

COMPARATIVE ANALYSIS OF JOB SATISFACTION, ORGANIZASTIONAL COMMITMENT AND REASONS TO LEAVE WORK OF EMPLOYEES

Farida JAFAROVA

Neşe SAĞLAM

PDF

 

TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARININ 2012-2016 YILLARI ARASINDAKİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE MALMQUİST-TFV ENDEKSİ METODUYLA İNCELENMESİ

EFFICIENCY EVALUATION OF TURKISH AIRPORTS WITH DEA AND MALMQUIST-TFP INDEX APPROACH

Savaş Selahattin ATEŞ

Seçil ULUFER

Şevket ALTINBAŞ

PDF

 

ULUSLARARASI GÜVENLİK DOĞRULTUSUNDA DENİZAŞIRI ASKERİ ÜSLERİN KURULMASI

SETTING UP OVERSEAS MILITARY BASES IN LINE WITH INTERNATIONAL SECURITY

Gökhan DUMAN

Volkan FERLENGEZ

PDF

 

İAÜD TEMMUZ 2018 CİLT 10 SAYI 3 DOI LİSTESİ