2018 EKİM CİLT 10 SAYI 4

İAÜD

EKİM 2018

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 10  –  Sayı 4

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2018.4/40

 

İÇİNDEKİLER

 

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

 

ARAP YAZI SİSTEMİ

ARABIC WRITING SYSTEM

Mustafa AYDIN

PDF

 

FİNANSMAN MODELİ OLARAK MURABAHA SUKUK: TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MURABAHA SUKUK AS A FINANCING MODEL ITS IMPLEMENTATION AND RECOGNITION IN TURKEY

Asım ÇEBİ

Gülümser ÜNKAYA

PDF

 

AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON HYSTERETIC BEHAVIOR OF RC BEAMS UNDER SIGNIFICANT GRAVITY LOADS

BELİRGİN DÜŞEY YÜKLER ALTINDAKİ BETONARME KİRİŞLERİN ÇEVRİMSEL YÜKLER ETKİSİNDEKİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Cem AYDEMİR

Müberra ESER AYDEMİR

Pınar YILDIRIM

PDF

 

SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN KURUMSAL REKLAMLARIN KURUM İMAJINA ETKİSİ

SOCIAL MEDIA ADVERTISING CORPORATE ORGANIZATION PUBLISHED THE EFFECT OF IMAGE

Emin Mert KIRARSLAN

Deniz AKBULUT

PDF

 

KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI DÜZENLEMELERİNDE HALKIN KATILIM VE TEMSİLİYET

BİÇİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

(İNGİLTERE-ALMANYA-TÜRKİYE ÖRNEKLERİ)

AN ASSESSMENT OF THE PUBLIC PARTICIPATION AND REPRESENTATION IN PUBLIC SERVICE BROADCASTING REGULATIONS

(THE CASES OF ENGLAND, GERMANY AND TURKEY)

Engin BAŞCI

PDF

 

HUKUKİ VE TOPLUMSAL BOYUTUYLA ÇOCUK GELİN OLGUSU VE 2010 SONRASI TÜRK SİNEMASININ ÇOCUK GELİNLERİ

CHILD BRIDES PHENOMENON WITH LEGAL AND SOCIAL DIMENSIONS AND CHILDS BRIDES OF TURKISH CINEMA AFTER 2010

Güliz ULUÇ

Alper ERÇETİNGÖZİ

Bilal SÜSLÜ

PDF

 

ÇOCUK OLARAK SAVAŞA TANIK OLMAK: KAPO FİLMİ ÖRNEĞİ

WITNESSING WAR AS A CHILD: THE EXAMPLE OF FILM KAPO

İpek GÜRKAN

PDF

 

DİZEL JENERATÖRLERDE SCADA UYGULAMALARI

SCADA APPLICATIONS ON DIESEL GENSETS

Mustafa Yasin KARATAŞ

Reşit ERÇETİN

PDF

 

THE UNFOUNDED MASS BURIALS OF THE SO-CALLED ARMENIAN GENOCIDE

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMININ VAR OLMAYAN TOPLU MEZARLARI

Yurdagüll Atun

Ata Atun

PDF

 

 

İAÜD EKİM 2018 CİLT 10 SAYI 4 DOI LİSTESİ