2016 NİSAN CİLT 8 SAYI 2

İAÜD

NİSAN 2016

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 8  –  Sayı 2

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2016.2/30

 

İÇİNDEKİLER

 

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

 

OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE REKLAM ARACI SEÇİM SÜRECİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ:

BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yeşim AKDAĞ, Çiğdem ÖZARI

PDF

 

İĞNECİKLİ SİNİR AĞLARI İLE SES KAYNAĞI SINIFLANDIRMA

Peren J. CANATALAY, Osman Nuri UÇAN

PDF

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM ALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Fatma Nur KIRALİ, Bülent ALCI

PDF

 

BİNALARDA RUZGAR BACASI ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Seyedeh Shabnam ZARGARİ

PDF

 

ENERJİ ve ÇEVRE

Muhammet KARATAŞLI, Tahsin ÖZER, Ahmet VARİNLİOĞLU

PDF

 

HİNT İNCİRİ (OPUNTİA FİCUS-İNDİCA) MEYVE SUYUNUN KİMYASAL ve ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Tuba Nil DENGİZ, Hatice ZENGİN

PDF

 

IMKB100 ENDEKS DEĞİŞİM DEĞERLERİNDE LYAPUNOV ÜSTELİ METODUYLA KAOSUN İNCELENMESİ

ORCAN ALPAR, Özge EREN

PDF